استخدام در

آریا مانوک

شرکت آریا مانوک به منظور گسترش فعالیت خود در شهرهای مختلف کشور ، اقدام به استخدام نیروهای متخصص نموده است.

با آریا مانوک همکار شوید.

استخدام

فرم همکاری با

شرکت طراحی دکوراسیون آریامانوک

شرکت آریا مانوک به منظور گسترش فعالیت خود در شهرهای مختلف کشور ، اقدام به استخدام نیروهای متخصص نموده است ،فعالیت و کار در کنار افراد با انگیزه و متخصص بستر مناسبی جهت رشد و شکوفایی استعداد ها است. در همین راستا  می توانید با تکمیل فرم مربوطه و ارایه رزومه کاری خود ، به خانواده بزرگ آریا مانوک  بپیوندید.

فرم استخدام :

3 + 1 = ?

آیا تمایل به استخدام در آریا مانوک را دارید؟

همین الان روزمه خود را ارسال کنید.

مدیران آریا مانوک رزومه های ارسالی را بررسی کرده و با واجدین شرایط جهت مصاحبه حضوری تماس گرفته خواهد شد.